Víkendový pobyt mládeže v Cholině

O víkendu 23. – 25. listopadu jsme společně s dětmi z naší farnosti navštívili Cholinu. Místo neodmyslitelně spjaté s naším otcem Martinem.  Už při samotném cestování vlakem jsme se zabavili luštěním šifry, která děti rozčlenila do čtyř skupinek. Po seznamovacím večeru jsme den zakončili společnou modlitbou. V sobotu se v různých disciplínách děti seznamovaly s některými ctnostmi. Odhalovaly tajenku, v níž byla skryta MOUDROST. Svoji ŠTĚDROST mohly uplatnit při přípravě silvestrovského večírku, kterým jsme společně ukončili církevní rok. PRACOVITOST a TRPĚLIVOST se projevila při přišívání knoflíků. Děti prožily RADOST při plnění veselých týmových úkolů i v dalších hrách. Při úspěšném plnění připravené disciplíny, získaly skupinky klíče. Ty potom mohly vyměnit za indicie, které je dovedly k tajemné mapě. Mapa nás nasměrovala do krásného místního kostela zasvěceného Nanebevzetí Panny Marie. Po mši svaté měly děti dovoleno prohledat všechna zákoutí a najít slibovaný “poklad“. Domů jsme si přivezli „ukazatel ctností“, a tak jsme odhalili téma celoroční hry, do které se může zapojit každý ve farnosti. Myslím, že nemluvím jen za sebe, když řeknu, že na hry Na Vašíčka nebo Na Faráře budeme dlouho vzpomínat. Bylo nám tu spolu hezky a určitě se do Choliny ještě někdy podíváme. Závěrem bych ráda poděkovala, a to nejen ze slušnosti otci Martinovi, který celou akci vymyslel, skvělému kuchaři a všem vedoucím, kteří se podíleli nejen na programu a v neposlední řadě všem dětem, které způsobily, že jsme domů přijeli s dobrým pocitem z příjemně strávených společných chvil.

Author: admin