pomazani nemocných

SVÁTOST POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

Svátost pomazání nemocných je velkou pomocí při nemoci nebo vážné zdravotní těžkosti. Především totiž člověka posiluje v jeho nemoci, uděluje útěchu a pokoj do srdce a jeho utrpení spojuje hlubokým poutem s Kristem. U mnohých tato svátost vede i k tělesnému uzdravení. Umírá-li někdo, tato svátost mu dává sílu ke všem tělesným i duševním zápasům na jeho poslední cestě.

Je někdo z vás nemocný? Ať si zavolá představené církevní obce a ti ať se nad ním modlí a mažou ho olejem ve jménu Páně. (Jak 5,14)

Kdy mohu přijmout pomazání nemocných a jak to probíhá?

Svátost nemocných přijímá člověk, který je ve vážném zdravotním stavu nebo je vysokého věku. Svátost nemocných může člověk přijmout i vícekrát, proto má smysl o ni žádat i v mladém věku, například před závažnou operací. Mnozí křesťané v této situaci žádají také o svátost smíření.

Hlavní část obřadu je modlitba spojená s pomazáním čela a rukou nemocného posvátným olejem.

Svátost pomazání nemocných lze přijmout po předchozí dohodě s knězem, a to buď přímo v kostele, v nemocnici nebo doma, pokud se jedná o nemoc, která znemožňuje návštěvu kostela. Hromadné přijetí této svátosti se v našem kostele koná v měsíci únoru.

Více informací zde: http://www.liturgie.cz/temata/svatost-pomazani-nemocnych