2020

Pastorační plán farností Bzenec a Domanín na rok 2020.

L. P. 2020 PASTORAČNÍ PLÁN FARNOSTÍ BZENEC A DOMANÍN NA ROK 2020.

4. ledna Tříkrálová sbírka.

22. ledna Adorační den farnosti Bzenec.

31. leden Farní ples.

11. února Světový den nemocných. Bzenec – při mši sv. příležitost k pomazání nemocných.

13. února Domanín – při mši sv. příležitost k pomazání nemocných.

26. únor Popeleční středa.

3. dubna Bzenec – 18:45 křížová cesta ke kapli sv. Floriána.

4. dubna Setkání mládeže v děkanátech.

5. dubna Květná neděle.

Domanín – 14:00 křížová cesta na hřbitov, za zemřelé z Domanína a Těmic.

10. dubna Velký pátek.

11. dubna Bílá sobota

12. dubna Slavnost Zmrtvýchvstání Páně.

18. dubna Pouť za obnovu rodin a kněžská povolání v Olomouci.

Během pouti návštěva Pěnčína a Choliny.

25–26. dubna „Přespávačka“ na bzenecké faře pro děti prvního stupně ZŠ.

3. května 15:00 Mše svatá s novokněžským požehnáním v kapli sv. Floriána a sv. Šebestiána.

6. května Pouť na sv. Hostýn.

18. – 27. května Pouť do Lurd – Ars – Nevers – La Salette

19. května Adorační den farnosti Domanín.

5. června Domanín – Noc kostelů.

7. června Farní den farnosti Bzenec. 15:00 Pouť na sv. Antonínek; Den modliteb za pronásledované křesťany.

11. června Slavnost Božího Těla v Bzenci.

14. června Slavnost Božího Těla v Domaníně.

26. června Bzenec – táborák na ukončení školního roku.

27. června Domanín – táborák na ukončení školního roku.

4. – 11. července Farní tábor (Uhelná).

9. srpna Bzenec: výročí posvěcení chrámu (1744).

16. srpna Bzenecká pouť.

23. – 30. 8. Farní tábor (Travná).

5. září Pouť v Olšovci.

12. září pouť do Žarošic (dle zájmu)

13. září Farní den farnosti Domanín.

20. září Bzenec – poděkování za úrodu (dožínky).

27. září Hody v Domaníně.

18. října Misijní neděle – Misijní jarmark

24. října Farní zabíjačka v Těmicích

16. 11. Domanín – 232. výročí posvěcení kostela (1788).

21. listopad Hody v Těmicích.

6. prosince Adventní koncerty.

Ke cti a slávě Boží…