Posted in Akce dětská

Farní tábor 2021

Níže uvedeným odkazem si můžete zobrazit nebo stáhnout přihlášku na farní tábor 2021 Újezd u Uničova

Dál čtěte ... Farní tábor 2021
Posted in Akce

Slavnost Těla a krve Páně 2020 v Domaníně – průvod a adorace

V neděli 11. 6. 2020 se konala Slavnost Těla a krve Páně neboli „Boží Tělo“ s průvodem a adorací před domy věřících (ulice za kostelem)….

Dál čtěte ... Slavnost Těla a krve Páně 2020 v Domaníně – průvod a adorace
Posted in Akce

Průvod Božího Těla ve Bzenci

Ve čtvrtek o Slavnosti Těla a Krve Páně se po mši svaté uskutečnil tradiční průvod Božího Těla, při kterém o. Martin žehnal  Nejsvětější svátostí  městu…

Dál čtěte ... Průvod Božího Těla ve Bzenci
Posted in Akce

Oprava prvního bloku lavic v kostele sv. Jana Křtitele v Bzenci

Ve středu 8. dubna pan Chytka odvezl první blok kostelních lavic na opravu. V kostele, vzadu pod kůrem, je šablona pro nastavení pohodlného sklonu klekátek v nově…

Dál čtěte ... Oprava prvního bloku lavic v kostele sv. Jana Křtitele v Bzenci
Posted in Akce

Společenství mládeže

Dál čtěte ... Společenství mládeže
Posted in Akce

Farní tábor 2020

Dál čtěte ... Farní tábor 2020
Posted in Akce

Farní ples 2020

Dál čtěte ... Farní ples 2020
Posted in Akce

Poděkování za tříkrálovou sbírku

Dál čtěte ... Poděkování za tříkrálovou sbírku
Posted in Akce

Tříkrálová sbírka 2020

Dál čtěte ... Tříkrálová sbírka 2020
Posted in Akce

Koledy s Bzeneckými drmolicemi

Dál čtěte ... Koledy s Bzeneckými drmolicemi