2019

Pastorační plán farností Bzenec a Domanín na rok 2019.

 • 5. ledna Tříkrálová sbírka
 • 22. ledna Adorační den farnosti Bzenec.
 • 26. ledna Setkání pastoračních rad farností Bzenec a Domanín ohledně lidových misií.
 • 27. ledna Misijní kázání.
 • 1. února Farní ples.
 • 7. února Domanín – při mši sv. příležitost k pomazání nemocných.
 • 9. února Bzenec – při mši sv. příležitost k pomazání nemocných.
 • 1. března rodiče
 • 6. března Popeleční středa.
 • 16. března Foto-workshop – úvod do problematiky – základy fotografování.
 • 23. března Pouť za obnovu rodin a nová kněžská povolání na Velehradě.
 • 6. dubna „Přespávačka“ na bzenecké faře pro děti prvního stupně ZŠ.
 • 12. dubna Bzenec – 18:45 křížová cesta ke kapli sv. Floriána.
 • 13. dubna Arcidiecézní setkání mládeže v Přerově.
 • 14. dubna Květná neděle. Domanín – 14:00 křížová cesta na hřbitov – za zemřelé z Domanína a Těmic.
 • 18. dubna Zelený čtvrtek.
 • 19. dubna Velký Pátek.
 • 20. dubna Bílá sobota.
 • 21. dubna Slavnost Zmrtvýchvstání Páně.
 • 28. dubna Misijní kázání s kapelou Adorare.
 • 1. května Ministrantský den v AKS Olomouc.
 • 4. května Mše svatá v kapli sv. Floriána a sv. Šebestiána.
 • 6. května Pouť na sv. Hostýn.
 • 10. – 19. květen Lidové misie.
 • 11. května Farní den farnosti Bzenec.
 • 19. května Adorační den farnosti Domanín.
 • 24. května Bzenec – Noc kostelů.
 • 26. května 15:00 Pouť na sv. Antonínek; Den modliteb za pronásledované křesťany.
 • 2. června Domanín – první svatí přijímání dětí z farnosti Bzence a Domanína.
 • 16. – 26. června Pěší pouť do Santiaga de Compostela.
 • 20. června Slavnost Božího Těla v Domaníně.
 • 23. června Slavnost Božího Těla v Bzenci.
 • 28. června Bzenec – táborák na ukončení školního roku.
 • 29. června Domanín – táborák na ukončení školního roku.
 • 20. – 27. července Farní tábor v Cholině.
 • 28. července – 8. srpna Farní tábor ve Staré Vsi.
 • 3. srpna Farní pouť do Číhoště (ke hrobu P. Toufara).
 • 9. srpna Bzenec: výročí posvěcení chrámu (1744).
 • 18. srpna Bzenecká pouť.
 • 7. září Pouť na Olšovci; Ministrantský den děkanátu Kyjov.
 • 21. září Bzenec – poděkování za úrodu (dožínky).
 • 28. září Hody v Domaníně.
 • 13. října Farní den farnosti Domanín.
 • Říjen Misijní měsíc.
 • 2. listopad Relikvie sv. Vincence
 • 16. listopad Domanín – 231. výročí posvěcení kostela (1788).
 • 23. listopad Hody v Těmicích.
 • 1. prosince Adventní koncert.
 • Ke cti a slávě Boží…