pohřeb

KŘESŤANSKÝ POHŘEB

Jak domluvit církevní pohřeb?

Kontaktujte místního faráře, se kterým si domluvíte datum pohřbu. Je důležité, aby toto datum bylo stanoveno nejprve s knězem a teprve až potom s pohřební službou. Jinak by se totiž mohlo stát, že kněz bude mít na tento termín naplánovanou jinou službu nebo nějakou akci v kostele.

Na domluvu s knězem si, prosím, připravte tyto informace o zemřelém

  • datum a místo narození
  • adresu trvalého bydliště
  • zjistěte, zda byl pokřtěn (Nemusí být křestní list, ani potvrzení o křtu. Stačí jen vědět, zda byl zesnulý pokřtěn nebo ne. Kromě dítěte nemůže mít nepokřtěný pohřeb v kostele.)
  • jméno manžela/ky; datum a místo svatby
  • povolání
  • zda byl zesnulý zaopatřen – kdy, kde a kým
  • promyslet zda bude pohřben do země, nebo kremace

 

Křesťanský obřad pohřbu má svá pevná pravidla, která nelze měnit. V kostele proto není možné např. pouštět reprodukovanou hudbu nebo pronášet proslovy, které se neshodují s křesťanským poselstvím.

Pohřební služba vozí zesnulého cca 60 minut před obřadem do kostela. Ve stanovený čas pak začíná smuteční obřad.

V případě kremace se po obřadu v kostele vyprovodí rakev se zesnulým ven před kostel a pohřební služba jej pak převeze do krematoria. V případě, že bude zemřelý pohřben na hřbitově, jde se po obřadu v kostele na hřbitov.

Církev nestanovuje poplatky za smuteční obřad. Nicméně jsme vděční za příspěvek na pokrytí nákladů, které v souvislosti s pohřbem vznikají. Tento příspěvek je formou Vašeho finančního daru, který můžete dát knězi před nebo po pohřbu. Je dobré také pamatovat na varhaníka a zpěváky. S nimi je potřeba domluvit se osobně.

Jsem v rozpacích, jak se chovat při pohřbu v kostele či kam si sednout?

Kněz vnímá a je zvyklý, že při pohřbech často do kostela přichází lidé, kteří tam obvykle nechodí anebo v kostele ještě nikdy nebyli. Tito účastníci pohřbu mohou mít předsudky, nohou být dezorientovaní. Těmto je potřeba sdělit, že nemusí mít žádné obavy, že by mohli svojí přítomností něco zkazit. Platnost obřadu nezávisí na tom, jestli přítomní vědí, kdy si stoupnout nebo sednout. Vědí-li předem, že by byli bezradní, stačí říci před začátkem pohřbu knězi, aby jim během obřadů napovídal.  Každý kněz v tomto případě rád vyhoví. Blízcí příbuzní si sedají do prvních lavic vpředu, ostatní za nimi. Kdo si nechce klekat, místo klečení usedne.

Je možné mít jiného kněze (duchovního z jiné farnosti), který bude obřadem vyprovázet zemřelého a přitom mít pohřeb zde?

Ano, je to možné, domluvte se s oběma duchovními.

Etiketa

Oblečení na pohřeb

Etiketa na pohřbu je důležitá. Ať už jdeme na pohřeb z jakékoli pozice, vždy bychom se měli dobře připravit a vyjádřit tak soustrast a úctu.

Při hledání správného ošacení je třeba zohlednit, jaký byl váš vztah k zemřelému člověku. Zpravidla platí, že čím blíže k zesnulému, tím tmavší by zvolený oblek měl být. Na pohřeb v rámci rodiny je černá barva samozřejmostí. Pokud se jedná o rozloučení s člověkem, kterého jste tolik neznali, oblečte se do tmavších odstínů hnědé, modré, fialové nebo šedé.

Muži by měli mít tmavý oblek bez lesku a nápaditých vzorů. Bílou košili, černou kravatu a černé boty. Samozřejmostí jsou také černé ponožky. V krajním případě lze tolerovat i velmi tmavé, nejlépe černé džíny a tmavou košili. Vše samozřejmě bezchybně čisté.

Ženy musí mít vždy zahalená ramena a kolena. V případě úmrtí v užším rodinném kruhu jsou samozřejmostí šaty černé barvy, v jiných případech ovšem postačí šaty tmavé. Tmavý šátek přes hlavu také může patřit ke smutečnímu úboru, stejně jako černá kabelka, případně černý klobouk. Vždy je třeba volit oblečení tmavé a konzervativní.

Čemu se vyhnout?

Světlé džíny, křiklavé barvy, výstřihy a minisukně, sportovní obuv, špinavé oblečení.

Pokud jdu vzdát úctu zesnulému k rakvi, musíme mít na mysli, že je nutné se vyvarovat jakýchkoli okázalých gest. Pokud jdeme před obřadem k rakvi s ostatky zesnulého, můžeme projevit úctu tak, že před rakví učiníme mírnou úklonu hlavou, pokud jsme věřící, učiníme kříž a setrváme v krátké modlitbě.

Jak kondolovat?

Pro kondolenci neplatí žádná šablona. Pokud nevíme, jak slovy vyjádřit soustrast, postačí i silnější stisknutí ruky a prostá jednoduchá slova. Vyvarujeme se tak případné trapné situaci. V každém případě platí, že neužíváme plané fráze. Všeobecně přijímaná hranice doby trvání kondolencí jsou přibližně dva týdny potom, co k úmrtí došlo.

Kondolence na pohřbu

Při kondolenci pozůstalým přímo po pohřebním obřadu je nejvýmluvnější tiché podání ruky a jemný úklon. Pronesená slova „Upřímnou soustrast” plně postačují. Věřící také říkají „Potěš vás Pán Bůh“. Dbejte také tiššímu projevu. Pokud chcete nabídnout pomocnou ruku pozůstalému, rozhodně toto nespojujte s kondolencí v den pohřbu. Vaše nabídka musí nějakou dobu počkat.

srov. https://smutecnikytice.eu/etiketa-na-pohrbu/
http://www.liturgie.cz/temata/pohreb/vyklad-jednotlivych-prvku-ve-slaveni-pohrebni-bohosluzby