Domanin

Výuka Náboženské výchovy v Domaníně: 

ČTVRTEK

1. + 2. třída 12:50 – 13:15 
3. třída 13:15 – 14:00
4.+5. třída 14:00 – 14:45  
6.-9. třída 14:50 – 15:20