Duchovní obnova s Vojtěchem Kodetem, Bzenec (2018)

Adorace – prostor pro setkání s Boží milostí, povzbuzuje a uzdravuje srdce, rozmnožuje dobro. Kristova fyzická přítomnost nás nechává vstoupit do Boží reality. 

Když to Ježíš uviděl, rozhněval se a řekl jim: „Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží. Amen, pravím vám, kdo nepříjme boží království jako dítě, jistě do něho nevejde.”   (Marek 10,14)

Jsme rádi, že několik rodičů mělo zájem vzít i svoje děti.

 Mše svatá je vyvrcholením celého dne i celé rekolekce

Kázaní
Proměňování
A co na závěr…

Čím zakončit nádherný “rekolekční” den v Bzenci? Jedině vínem… Na závěr poděkování otci Vojtěchu Kodetovi za myšlenky a úvahy, otci Martinovi, že to zabezpečil a zorganizoval, všem těm, kteří přišli a nakonec všem těm, kteří se postarali o to, aby to zdárně proběhlo.