LIDOVÉ MISIE 10. – 19. 5. 2019.

Od 10. – 19. 5. 2019 budou v našich farnostech probíhat lidové misie. Lidové misie jsou spolu s exerciciemi speciálním pastoračním prvkem v Katolické církvi. Povedou je členové Misijní společnosti sv. Vincence de Paul, kteří působí v České republice od roku 2000 a mají své sídlo v Lošticích. Misie trvají zpravidla devět dní, během kterých se konají různá kázání a pobožnosti. Tyto misie se opakují jednou za 10-15 let. Cílem misií je obrácení k víře, přijetí a dodržování morálních zásad z toho vyplývajících, oživení života farností a prohloubení víry farníků. Misie by měli vést minimálně dva řeholní kněží a neměly by být jednodenní záležitostí.

Doporučené je, aby se rok po skončení misií konala šestidenní obnova misií, která by měla utvrdit to, co se podařilo během lidových misií “zasít”.

V Čechách a na Moravě mají své kořeny v půli 19. století a konaly se až do zakázání veškerých řádů za komunistické diktatury v dubnu 1950 během Akce K.

Lidové misie v Bzenci a Domaníně v minulosti.

1894

1923 – vedli bratři Redemptoristé z Prahy

1936 – vedli bratři Salvatoriáni

1945 – vedli bratři Dominikáni

2008 – vedli bratři Benediktýni z Bacúrova (SK)

Proč právě lidové misie?

  • Misionáři přicházejí s pověřením od svatého otce. K tomuto poslání obdrželi od papeže i privilegia. Např.: Na závěr misií se žehná misijní kříž, u kterého mohou věřící každý rok na den ukončení misií získat plnomocné odpustky, stejně jako na den Povýšení sv. kříže.
  • Misie jsou pro všechny věkové skupiny. I když trvají zpravidla jenom týden, snažíme se do programu zahrnout každou věkovou skupinu.
  • Nemůžeme překonávat své hříchy nebo zlé sklony svou vlastní silou, ale jenom s Boží pomoci. Lidové misie kladou důraz na to, aby si lidé dali do pořádku svůj svátostný život. Každý má mít možnost přistoupit k svátosti smíření a přijmout Eucharistii.
  • Sv. Vincent de Paul vybízel k tomu, aby misionáři lidem nabízeli generální, tzn. celoživotní svatou zpověď.
  • Lidové misie přinášejí také psychologický prvek: Kněží jsou ve farnosti celý týden. A tak padá přirozený stud vyznat se ze svých hříchů, zvláště z těch těžkých, někdy velmi zraňujících.
  • Další výhodou misií oproti duchovní obnově je, že lidové misie se konají u vás doma ve farnosti, a tak nemusíte nikam jezdit.

Srov http://misievefarnosti.cz/lidove-misie/

Author: admin