Posted in Akce

Bzenecká pouť 2021

BZENECKÁ POUŤ 2021
Posted in bohoslužebník

Bohoslužebník červen 2021

Bohoslužebník červen 2021

 

Posted in Uncategorized

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

Posted in Farní listy

Farní listy – červen 2020

farni_listy_cerven_2020

Posted in Akce

Slavnost Těla a krve Páně 2020 v Domaníně – průvod a adorace

V neděli 11. 6. 2020 se konala Slavnost Těla a krve Páně neboli „Boží Tělo“ s průvodem a adorací před domy věřících (ulice za kostelem).

Po slavnostní mši svaté následoval eucharistický průvod ke čtyřem oltářům Božského Srdce Páně a Ježíše Krista zmrtvýchvstalého.

V průvodu se objevily modlitby, čtení evangelia, přímluvy, adorace a poděkování. Přímluvy otec Martin věnoval biskupům, kněžím, zasvěceným osobám, křesťanským rodinám, veřejným záležitostem a celkovému poděkování Pánu Bohu za život, krásu stvoření, přátelství s Bohem a za posvátný pokrm jeho Těla a Krve, čehož se nám dostává během pozemské poutě. K zdárnému průběhu a velkému duchovnímu zážitku přispěla dechová hudba, zpěváci místní i bzenečtí, nádherné počasí, zdárná organizace a promyšlený a dnešní době velmi přímětný scénář, který připravil otec Martin. Na závěr slavnosti jsme se shromáždili před oltářem v kostele sv. Václava, abychom chvalozpěvem „Bože chválíme tebe“ se skvělým varhanním doprovodem dobrořečili Otci, Synu, i Duchu svatému, Boha chválili a vyvyšovali ho modlitbou na věky. Slavnost Božího Těla a krve Páně se vydařila, kéž v nás zanechá stopy otevřeného Božského Srdce Páně, které nás nadlouho naplní Boží láskou a trvalou touhou po Božím království. Amen

PaedDr. Petr Zábranský

Posted in Akce

Průvod Božího Těla ve Bzenci

Ve čtvrtek o Slavnosti Těla a Krve Páně se po mši svaté uskutečnil tradiční průvod Božího Těla, při kterém o. Martin žehnal  Nejsvětější svátostí  městu Bzenec a farnosti.

Slavnost Těla a Krve Páně patří mezi pohyblivé svátky.  Její slavení připadá na čtvrtek v období po skončení liturgické velikonoční doby, po slavnosti Nejsvětější Trojice. Datum slavnosti je odvozeno od data Velikonoc. Slavnostní procesí mimo prostory kostela se koná na mnoha místech až do současnosti.

Procesí směřovalo ke čtyřem nazdobeným oltářům za doprovodu dechové hudby a zpěvu eucharistických písní.

První zastavení průvodu bylo u pomníku padlých naproti DPS.

Dále průvod pokračoval přes Horní náměstí k ZUŠ Lubomíra Ligase.

U druhého oltáře jsme prosili za naše rodiny.

Ke třetímu oltáři průvod zamířil k Mariánskému sloupu na náměstí Svobody.

U Panny Marie jsme prosili za naši vlast, naše město Bzenec, za dobré počasí, hojnou úrodu, ochranu před přírodními katastrofami a každým zlem.

Pak naše kroky směřovaly k poslednímu čtvrtému oltáři před kostel sv. Jana Křtitele, ke sloupu se sousoším Nejsvětější Trojice.

Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice původně stával na náměstí, až do roku 1937. Nyní byl svědkem projevu naší úcty k Ježíši přítomnému v eucharistii.

Procesí Božího Těla bylo zakončeno před naším svatostánkem výstavem Nejsvětější svátosti a děkovným chvalozpěvem Te Deum laudamus – Tebe Bože chválíme.

Eucharistie rozhodně nepatří jen do kostela. Celý náš život má být eucharistií. Učíme se ji slavit každý okamžik svého života, všude tam, kam nás Pán postavil.

Posted in Informace

Šití roušek za dobrovolný příspěvek pro potřebné

Dobrovolný příspěvek za roušky ušité u Trlidů činí 8 300 Kč. Tyto peníze budou použity pro ty, kteří se ocitli v nouzi.

Děkujeme všem, kteří roušky s láskou šili, tak i těm, kteří poskytli finanční dar.

Posted in Akce

Oprava prvního bloku lavic v kostele sv. Jana Křtitele v Bzenci

Ve středu 8. dubna pan Chytka odvezl první blok kostelních lavic na opravu. V kostele, vzadu pod kůrem, je šablona pro nastavení pohodlného sklonu klekátek v nově opravených lavicích.

Rozebírání lavic
Stará podlaha pod lavicemi
Myší hnízdo pod lavicemi
Nános prachu pod lavicemi
Lavice připravené na odvoz
Nános prachu pod lavicemi k odvezení
Šablona nastavení sklonu klekátka
Posted in Modlitba

Křížová cesta 2020

2020-krizova-cesta

Posted in Informace

Život křesťana v době karantény

Děti

Nedělní kázání pro děti – videokázání katecheté Olomouc

Katecheze pro děti – po-pá 10.00 na Proglase i v audioarchivu 

Jsme doma – katecheze pro děti, ale i tvoření Diecézní katechetické centrum Brno

V karanténě – víra pro děti

Aktivity pro děti i zábava – Bosco point 

Časopis Nezbeda – starší čísla pro rodiny zdarma  

Hrané pohádky z divadla- Docela Velké divadlo Litvínov

Učítelka – vyučování doma

Výběr ČT – pro děti

Mládež, dospělí, rodiny 

Seznam online mší svatých – online streamy

Mše, modlitby a další duchovní život – Člověk a víra, vše co je online na jednom místě

Messenger – dobrá zpráva i v době viru 

Zamyšlení nad evangeliem daného dne – U ambonu

Polední zamyšlení nad evangeliem daného dne 

Nedělní zamyšlení nad texty – Vojtěch Kodet 

Manuál pro domácí bohoslužbu – Manuál pro bohoslužbu a Bohoslužbu s dětmi

Biblické texty – vezmi a čti

Týden modliteb za mládež – brožurka s texty 

Postní pátky v brněnské katedrále 2020 – audio nahrávka 

Zajímavé články s videoklipy – křesťan a hudba

Youtuber biskup Josef Halko – vlastní Youtube kanál 

Zajímavé přednášky misiefilmem.sk – vlastní Youtube kanál

Papežská misijní díla – videa

Festival United – Přednášky a workshopy z festivalu

Videa a katecheze – Sekce pro mládež 

Youcat – vieokatecheze k Youcatu 

Liturgie – mše svatá krok za krokem

Liturgie – liturgie v čase bez liturgie – liturgie.cz 

Krátká inspirativní videa – mediální výychova 

Salesko – přednášky SaVIO

Příprava na příjímačky – škola doma

Modlitba chval: 

Hudba:

SBMka

Chrámová hudba

Aplikace

  • Misál na každý den Image result for misál na každý den Breviář Image result for breviář aplikace Kancionál Image result for kancionál aplikace 
  • Bible – liturgický překlad Image result for bible liturgický překlad online And Bible  Image result for bible and aplikace Bible pro děti Aplikace Bible pro děti - Nejlepší aplikace pro děti! Stáhnout ...
  • Katechizmus Image result for katechismus aplikaceMalý průvodce postní dobou Malý průvodce postní dobou – Aplikace na Google Play
  • Izidoor iZIDOOR – Aplikace na Google PlayZpěvník pro scholy  ProScholy.cz – chytrý křesťanský zpěvník
  • Růženec Křesťanské mobilní aplikace | Farnost sv. Terezie – Kobylisy  Modlitby Modlitby - Apps on Google Play

     Podcasty – Aplikace Spotify, Google Podcast atd.

  • Na dřeň; Eccleia Podcast Cz; U ambonu; Skautský institut; Misionáři obláti; Godzone podcast

Media 

    Knihy, divadla a kina online

Senioři 

Krizová pomoc po telefonu – Duchovní pomoc po telefonu kontakty

Zprávy pro potěchu duše – na váš mobil nebo email 

Charita – pomáhá jak může

Kněží

Obnova pro katechety – postní duchovní obnova

Příprava na první svaté přijímání – video katecheze

Krátké texty na postní týdny – Fermentum, je potřeba se přihlásit

Slovenský web pro kněze – Kňazi.sk

Videokonference – Zoom 

Youtube kanál – jak si správně založit svůj účet nebo ho vylepšit

Stream – jak začít stremovat

Jak udělat živé vysílání – přímé přenosy úvod

Jak snadno streamovat mši svatou – Návod na streamování na Youtube

Sestavili: Jiří Dyčka a Jan Patty Pavlíček, bohoslovci AKS Olomouc