Úmysly na mše svaté

Volné termíny na zadání mší svatých

Červenec
Bzenec Domanín Těmice
17 (Út) 26 (čt) 18 (St)
27 (Čt)    
28 (So)    
31 (Út)    
     
Srpen
4 (So) 2 (čt) 1 (St)
6 (Po-r) 5 (Ne) 8 (St)
17 (Pá) 9 (čt) 15 (St)
18 (So) 11 (So v) 29 (St)
19 (Ne) 14 (Út)  
21 (Út) 16 (čt)  
24 (Pá) 23 (čt)  
  26 (Ne)  
  30 (čt)  

 Čitelně napsaný úmysl na kartičce můžete přinést po mši sv.

nebo použijte email:  fabzenec@ado.cz 

Aktuální seznam termínů je v sakristii.

Je dovolené zasílat (po domluvě s farářem) úmysly i z cizí farnosti.
Zkratka za úmyslem: SR znamená, že je to úmysl, od farníků, ze Slovenské republiky.

 

24.5. (středa v 8:00)

 

Co to úmysl mše svaté neboli intence znamená?

K pochopení tématu úmysly na mše svaté musíme nejprve oprášit naše znalosti o modlitbě. Modlitba znamená rozhovor s Bohem. Předkládáme mu své starosti, děkujeme mu za vše dobré, co nám dává, a především mu nasloucháme. Snažíme se jen tak s ním být, dát výhradně jemu kousek svého času.

A ještě je nutné dodat: Pán Bůh je daleko inteligentnější, než si myslíme. Není proto potřeba zadávat dlouhý úmysl a vyjmenovat všechny příbuzné, za které je mše svatá sloužena. Pán Bůh přece ví, zač jej prosíme. Stačí proto říci: Za tu a tu rodinu, nebo Za toho a toho zemřelého. A když si nepřejeme, aby se náš konkrétní úmysl četl, stačí jej zadat Na úmysl dárce. Mše svatá je tak sloužena na náš úmysl, o kterém víme jen my a Bůh.

Nehledejme v intencích na mše svaté ani magii, ani folklor, při kterém se při mši čtou jména našich příbuzných. Vnímejme mši svatou jako společnou modlitbu, při které Pánu Bohu předkládáme svůj úmysl. A nesoustřeďme se přespříliš na to, zdali kněz správně přečetl všechna jména, která jsme v úmyslu zadali, ale spíše na obrovský poklad, který nám svátost eucharistie přináší.