Úmysly na mše svaté

Volné termíny na zadání mší svatých

Duben
Bzenec Domanín Těmice
13 (pa) 9 (po) 11 (st)
17 (út) 12 (čt) 18 (st)
20 (pa) 19 (čt) 25 (st)
24 (út) 26 (čt)  
26 (čt)    
27 (pa)    
     
Květen
Bzenec Domanín Těmice
1 (út) 3 (čt) 2 (st)
4 (pá) 5 (so) 9 (st)
10 (čt) 10 (čt) 16 (st)
11 (pá) 17 (čt) 23 (st)
12 (so) 20 (ne)  
15 (út) 24 (čt)  
17 (čt) 27 (ne)  
18 (pá) 30 (st)  
19 (so)    
22 (út)    
24 (čt)    
25 (pá)    
26 (so)    
31 (čt)    
     
Červen
Bzenec Domanín Těmice
1 (pá) 7 (čt) 6 (st)
2 (so) 10 (ne) 13 (st)
3 (ne) 14 (čt)  
7 (čt) 21 (čt)  
8 (pá) 24 (ne)  
9 (so)    
12 (út)    
14 (čt)    
15 (pá)    
16 (so)    
17 (ne)    
21 (čt)    
22 (pá)    
23 (so)    
     

 Čitelně napsaný úmysl na kartičce můžete přinést po mši sv.

nebo použijte email:  fabzenec@ado.cz 

Aktuální seznam termínů je v sakristii.

Je dovolené zasílat (po domluvě s farářem) úmysly i z cizí farnosti.
Zkratka za úmyslem: SR znamená, že je to úmysl, od farníků, ze Slovenské republiky.

 

24.5. (středa v 8:00)

 

Co to úmysl mše svaté neboli intence znamená?

K pochopení tématu úmysly na mše svaté musíme nejprve oprášit naše znalosti o modlitbě. Modlitba znamená rozhovor s Bohem. Předkládáme mu své starosti, děkujeme mu za vše dobré, co nám dává, a především mu nasloucháme. Snažíme se jen tak s ním být, dát výhradně jemu kousek svého času.

A ještě je nutné dodat: Pán Bůh je daleko inteligentnější, než si myslíme. Není proto potřeba zadávat dlouhý úmysl a vyjmenovat všechny příbuzné, za které je mše svatá sloužena. Pán Bůh přece ví, zač jej prosíme. Stačí proto říci: Za tu a tu rodinu, nebo Za toho a toho zemřelého. A když si nepřejeme, aby se náš konkrétní úmysl četl, stačí jej zadat Na úmysl dárce. Mše svatá je tak sloužena na náš úmysl, o kterém víme jen my a Bůh.

Nehledejme v intencích na mše svaté ani magii, ani folklor, při kterém se při mši čtou jména našich příbuzných. Vnímejme mši svatou jako společnou modlitbu, při které Pánu Bohu předkládáme svůj úmysl. A nesoustřeďme se přespříliš na to, zdali kněz správně přečetl všechna jména, která jsme v úmyslu zadali, ale spíše na obrovský poklad, který nám svátost eucharistie přináší.