Úmysly na mše svaté

Volné termíny na zadání mší svatých

Bude aktualizováno během měsíce srpna
Bzenec Domanín Těmice
     
     
 
     
     

 Čitelně napsaný úmysl na kartičce můžete přinést po mši sv.

nebo použijte email:  fabzenec@ado.cz 

Aktuální seznam termínů je v sakristii.

Je dovolené zasílat (po domluvě s farářem) úmysly i z cizí farnosti.
Zkratka za úmyslem: SR znamená, že je to úmysl, od farníků, ze Slovenské republiky.

 

24.5. (středa v 8:00)

 

Co to úmysl mše svaté neboli intence znamená?

K pochopení tématu úmysly na mše svaté musíme nejprve oprášit naše znalosti o modlitbě. Modlitba znamená rozhovor s Bohem. Předkládáme mu své starosti, děkujeme mu za vše dobré, co nám dává, a především mu nasloucháme. Snažíme se jen tak s ním být, dát výhradně jemu kousek svého času.

A ještě je nutné dodat: Pán Bůh je daleko inteligentnější, než si myslíme. Není proto potřeba zadávat dlouhý úmysl a vyjmenovat všechny příbuzné, za které je mše svatá sloužena. Pán Bůh přece ví, zač jej prosíme. Stačí proto říci: Za tu a tu rodinu, nebo Za toho a toho zemřelého. A když si nepřejeme, aby se náš konkrétní úmysl četl, stačí jej zadat Na úmysl dárce. Mše svatá je tak sloužena na náš úmysl, o kterém víme jen my a Bůh.

Nehledejme v intencích na mše svaté ani magii, ani folklor, při kterém se při mši čtou jména našich příbuzných. Vnímejme mši svatou jako společnou modlitbu, při které Pánu Bohu předkládáme svůj úmysl. A nesoustřeďme se přespříliš na to, zdali kněz správně přečetl všechna jména, která jsme v úmyslu zadali, ale spíše na obrovský poklad, který nám svátost eucharistie přináší.