Tříkrálová sbírka DNEŠKA má v našem městě již několikaletou tradici.

Skupinku „Tří králů“ tvoří 3 děti v bílých pláštích, mající na hlavě zlatou korunku.Nosí zapečetěnou a označenou kasičku. Často bývá králům přidělen doprovod, dospělý vedoucí skupinky. Jelikož se celá akce připravuje již na počátku prosince, může se stát, že některé dítě onemocní a pokud není náhradníků, třetím králem se stává sám vedoucí skupinky.Všichni vycházejí od fary v sobotu v 8 hodin ráno. Pro někoho je to možná brzy, ale věřte, že jedna obchůzka trvá minimálně 3-4 hodiny a pro děti je značně vyčerpávající.

Po návratu z koledy je pro všechny na faře tradičně připravováno občerstvení, které je zajištěno dalšími milými dobrovolníky, většinou maminkami, tetami a babičkami. Posezení na faře má i jiný význam než jen odpočinek. Děti si zde sdělují své zážitky a úsměvné historky z koledy a dělí se o dobroty, kterými byly navíc obdarovány.

Každoročně je tedy v našem městě do ulic vypravováno 14 skupinek tří králů, což je zhruba 66 koledníků. Dát dohromady tolik lidí není opravdu jednoduché, proto nám na pomoc jezdí i posily z Těmic a Domanína. Z dětí, které dříve chodily za „Tři krále“, vyrostly vedoucí skupinek a na jejich místo nastupují mladší.

Je dobré vědět, že i dnes je možné najít dobrovolníky, kteří nezištně věnují svůj volný čas a energii pro dobrou věc. Proto pokud byste měli zájem a chuť se zapojit, volejte na telefonní číslo 518 384 983, nebo pište na email:  kantorakova@zsbzenec.cz  .                     

Rádi Vás mezi námi přivítáme.

Děkujeme, že jsou naši koledníci vždy očekáváni a tak vlídně přijímáni.

místní asistent TKS Marie Kantoráková

 

Tříkrálová sbírka 2016