Pravidelné schůzky našeho spolčátka (Misijního klubka) započnou v říjnu :)