Schola Gaudetíčko   

animátor za scholičku: Jiří Höhn (723 627 575) jiri.hohn@gmail.com

 

Rádi uvítáme i nové členy a členky (od 7  let) - ať už zpívající či hrající.

Zkoušky scholičky jsou vždy hodinu před dětskou mší svatou (v pátek):

4. 4. 2018 schola není

11. 5. 2018 Zkouška v 17:00; mše sv. 18:00

18. 5. 2018 Zkouška v 17:00; mše sv. 18:00

25. 5. 2018 Zkouška v 17:00; mše sv. 18:00