Schola Gaudetíčko   

animátor za scholičku: Jiří Höhn (723 627 575) jiri.hohn@gmail.com

 

Rádi uvítáme i nové členy a členky (od 7  let) - ať už zpívající či hrající.

Zkoušky scholičky jsou vždy hodinu před dětskou mší svatou (v pátek):

27. 10. 2017 schola není

3. 11. 2017 schola není

10. 11. 2017 Zkouška v 17:00 (mše svatá v 18:00)