Římskokatolická farnost Bzenec realizovala v roce 2016 projekt

Restaurování vstupního portálu kostela sv. Jana Křtitele ve Bzenci

Cílem tohoto projektu bylo restaurování vstupního portálu kostela sv. Jana Křtitele v Bzenci. Bylo provedeno důkladné očištění od povrchového znečištění biologickými činiteli, povrchových nečistot a krust. Samotný proces restaurování zahrnoval očištění, biosanaci, minimalizaci krust, konsolidaci kamenného materiálu a vlasových trhlin, doplnění chybějících částí modelace a barevnou retuš. V rámci procesu restaurování byla zhotovena rekonstrukce pohledově pravé koule supraporty. Závěrem byl povrch kamenných částí portálu hydrofobizován.

Celkové výdaje projektu Kč 296 700,-.

        

 

Projekt byl spolufinancován Jihomoravským krajem ve výši Kč 74 000,- a městem Bzenec ve výši Kč 70 000,-.

 

Děkujeme za podporu!