TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

31.12.2008 09:37

Ve Bzenci bude Tříkrálové koledování probíhat v neděli 11. ledna 2009 po obědě - tzn. zhruba po 13.00.

Věci pro koledníky (oblečení, korunky, kasička, visačka a křídy) se budou rozdávat v neděli 11. ledna 2009 po mši svaté.

Zpět