TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA ve Bzenci

14.12.2009 08:28

se uskuteční 10. 1. 2010. Tímto prosíme všechny, kteří chtějí pomoci bližním a mohli by se zúčastnit jako vedoucí či jako Tři králové (děti). Hlásit se můžete na arch v kostele nebo na katechetkaMonikaMarie@seznam.cz CO NEJDŘÍVE. Děkujeme.

Vzkaz pro koledníky: věci potřebné ke koledování si můžete vyzvednout v neděli 10. 1. 2010 po mši svaté.

Zpět