Tříkrálová sbírka 2017

07.01.2017 08:30

Tříkrálová sbírka 2017

bude ve Bzenci probíhat

v sobotu 7. 1. 2017

v době od 8.30 přibližně do 14.00 hod.

V tuto dobu bude k dispozici pokladnička i na faře.

Finanční prostředky získané ve sbírce budou použity

pro pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí

a na podporu charitativního díla.

Doufáme, že i v letošním roce

budou koledníci očekáváni a vlídně přijati

 ve Vašich domovech.

DĚKUJEME

Zpět