Světové dny mládeže v Krakově 2016

05.02.2016 08:02

Světové dny mládeže v Krakově 2016

,,Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství.”

20. - 25. července 2016 - Dny v polských diecézích

25. - 31. července - Světový den mládeže v Krakově

Světové dny mládeže jsou mezinárodním setkáním, které je organizované katolickou církví a které spojuje mladé lidi katolíky z celého světa. Předsedá jim Svatý otec a slaví se každé tři roky v Evropě nebo ve světě. 
Tyto Světové dny mají za cíl ukazovat světu živou víru v Ježíše Krista, Božího Syna a Spasitele. Mají také podporovat angažovanost mladých v církvi, radost z víry a přemýšlení o odkazu, který vždy vybírá papež při této příležitosti.

Blízkost světce Jana Pavla II. i místa konání nám nabízejí příležitost, aby se tohoto setkání zúčastnilo z naší země velké množství mladých lidí. Z našeho děkanátu pojedeme společně do Olomouce, kde se připojíme ke skupině mladých z celé arcidiecéze.

 

Česká verze hymny SDM v Krakově

Doporučený věk: od 16 let do 30 let

 

Díky podpoře biskupů, České biskupské konferenci (ČBK), německé nadaci Renovabis, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a celostátní sbírce v kostelích je pro účastníky dotovaná cena.

Dotovaná cena včetně Dnů v diecézi je stanovena na 5.800 Kč. Dotovaná cena pouze pobytu v Krakově 5.400 Kč. Tyto ceny platí při přihlášení do 30. 4. 2016  a zaplacení do 5. 5. 2016. Od 1. 5. 2016 bude  přihlášený účastník platit o 300/400 Kč více. Ti, kteří nebudou moci vynaložit tolik finančních prostředků, mohou využít pomoci ze strany farnosti.
 

Podrobnosti získáte u animátorky za mládež farnosti Kyjov slečny Elišky Pekárkové - eli.pek@seznam.cz.

 

Rozhodování, zda jet či nejet neodkládejte, protože setkání se rychlým tempem blíží. Určitě to bude nejen velkým životním, ale také duchovním zážitkem. Je to možnost připojit se k věřícím mladým lidem celého světa.

 

Více informací najdete na krakov2016.signaly.cz

Přihlašování najdete na adrese https://signaly.bluepro.cz/krakov/index.php

 

Prosíme také o přihlášení v rámci děkanátu a to do formuláře v odkazu níže, což pomůže při organizaci společné dopravy z našeho děkanátu a také ulehčí kontakt s účastníky. Děkujeme. https://docs.google.com/forms/d/1POzu3h1lJ2wIjl4fgk-87YRtagcN_ofKWySkwXjHs2c/viewform

 

Zpět