Stálá adorace v arcidiecézi - 22.1.2017

08.01.2018 09:49

Rozhodnutím arcibiskupa se s platností od 1. adventní neděle (1. prosince) roku 2002 znovu zavádí v diecézi stálá adorace. Vracíme se tak k rozhodnutí arcibiskupa Leopolda Prečana z roku 1934, kdy na základě encykliky „Miserentissimus Deus“ zavedl stálou adoraci po celé diecézi.

O adoračním dnu farnosti se vystaví Nejsvětější svátost aspoň na 6 hodin. Adorace se koná slavnostně, s co největší účastí lidu, a to tak, aby se stala školou modlitby a příležitostí k prohloubení osobního vztahu k Pánu Ježíši.

(Trvale stanovené adorační dny jednotlivých farností a řeholních komunit jsou uvedeny na www:ado.cz/stala adorace) Pro naši farnost je stanovené datum 22. ledna.

Adorační den začne v 9:30hod a bude ukončen v 16:30hod. společnou adorací!!!

Zpět