Program Noci kostelů 23. května 2014

21.05.2014 00:00

Žijeme ve farní rodině

Zahájíme mší svatou, Nocí kostelů se představí život věřících ve farnosti.

Domanín, kostel sv. Václava
• 18:00 - 24:00 hodin

18:00 h - Zahájení, Mše svatá v kostele Sv. Václava

18:45 h - "Svorni jsme v jednom duch" koncert scholy Gaudete s průvodním slovem

19:30 h - "Každý má svůj den, proto je nazývan patronem", svůj život živě předstvaví Sv. Jan Křitel, Sv. Václav, Sv. Martin. Sv. Kateřina a Sv. Antonín

20:30 h - Koncert SPS Jaroslav ze Bzence

21:00 h - Mistr varhaník MgA. Lukáš Hurtík, Ph.D

21:20 h - Výjevy ze života Sv. Bernarda - scénický výjev farní mládeže

22:00 h - Historické spektrum o kostele Sv. Václava, beseda s přednáškou

23:00 h - Florián SPS Domanín

23:30 h  - Adorace

24:00 Závěr, společná modlitba

Doprovodné programy: 19:00 - 24:00 h Výstava liturgických předmětů v kostele, 19:00 - 21:00 h dílničky pro děti a rodiče na faře, 19:00 - 22:00 h Komentovaná prohlídka věže, zvonů a hodin, 19:00 - 23:00 h Občerstvení na faře

Informace o kostele:

Kostel Sv. Václava byl postaven v roce 1788. Stavbou připomíná pozdně gotický sloh. Byl vysvěcen v den svátku Sv. Martina. Ačkoli se místní Svatováclavské hody konají každoročně v den výročí a svátku Sv. Václava, dodnes se dochovalo rčení: „Tú nedělu po Martině, budú hody v Domaníně, na nedělu druhú, v Těmicích zas budú.“ Výraz víry a úcty k Bohu a poděkování za dary úrody se tak každoročně promítají do křesťanského svazku Domanínské farnosti, ve které mají místo věřící rodiny z Domanína a sousedních Těmic.

Interiér kostela působí jednoduše. Kostelní podélnou loď vpředu rozšiřuje boční oltář Božského Srdce Páně a oltář Panny Marie Lurdské. Nad Svatostánkem dominuje velký obraz od velehradského jezuity Ignáce Raaba, jednoho z nejvýznamnějších českých malířů. Ráz sounáležitosti s blízkým Velehradem je znám na další výzdobě, tj.na obrazech Výjevů ze života Sv. Bernarda a sochách slovanských věrozvěstů Sv. Cyrila a Metoděje.

Bohoslužby se konají pravidelně během týdne včetně neděle dle rozpisu kněze, který má v duchovní správě také sousední Bzeneckou farnost. Obě farnosti jsou velkou spolupracující rodinou, kterou stmeluje společná schola Gaudete.

 

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 28. 2. 2014):

St 17:00 , celý rok, každý týden, Těmice, kaple Panny Marie
Pá 17:00, celý rok, každý týden, kostel Sv. Václava v Domaníně
Ne 8:00, celý rok, každý týden, kostel Sv. Václava v Domaníně
 

https://www.farnost-bzenec.cz/

GPS: 49°0'2.312"N, 17°16'54.757"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Petr Zábranský

Zpět