Program bzenecké Mariánské poutě:

06.08.2016 21:45

 

Sobota:

8:00 - 18:00 možnost adorace v kostele sv. Jana Křtitele

Neděle:

7:30 modlitba růžence v kostele sv. Jana Křtitele

8:00 ranní mše svatá

po mši svaté: Litanie loretánská

9:00 - 10:15 svátost smíření

9:15 řazení a zahájení procesí u zámku

10:30 hlavní mše svatá, kterou odslouží o. Vojtěch Šíma z Velehradu

Zpět