Poutní zájezd na Velhrad

15.06.2010 10:20

Dne 5. 6. 2010 se uskuteční poutní zájezd na Velehrad

 

6:30 Mše sv. - za farníky
7:30 Mše sv. - provinciál Tovaryšstva Ježíšova
8:30 Mše sv. - novokněží
9:45 Růženec v bazilice
10:30 Mše sv. na nádvoří - biskupové Moravy a Čech
15:00 Mše sv. byzantsko-slovanského ritu

Plakát ke stažení

Zpět