Pouť za obnovu rodin a kněžská povolání

22.08.2015 18:54
POUŤ ZA OBNOVU RODIN
A NOVÁ KNĚŽSKÁ POVOLÁNÍ

V BAZILICE NA VELEHRADĚ

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

Na pouť zve otec arcibiskup

JAN GRAUBNER

 

 

 DĚKANÁTY ARCIDIECÉZE

 K  MODLITBĚ RŮŽENCE, ADORACI  A PONTIFIKÁLNÍ MŠI SVATÉ

 

 

NA SOBOTU 5. ZÁŘÍ 2015 ZVE

 DĚKANÁT KYJOV

 

 

       Zahájení v 15hodin v bazilice Nanebevzetí Panny Marie. Program pouti:

                      

-        RŮŽENEC – 15 hod.

-        ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI  – 16 hod.

-        PONTIFIKÁLNÍ MŠE SVATÁ – 17 hod.

 

Během růžence a adorace je příležitost ke sv. zpovědi.

 

Na čas růžence a adorace bude pro děti připraven program pro děti. Děti mohou přijít od 15 hod. místo bude na nádvoří označeno.

Zpět