Pouť Krakow

20.02.2016 10:12

KRAKOV – LAGIEWNIKY   

Národní pouť k Božímu            milosrdenství                          

 

sobota 28. května 2016

 

Biskupové Čech a Moravy vyhlásili Národní pouť ve Svatém roce milosrdenství do Krakova-Lagiewniki.

 

KYJOV - odjezd v 4.00 hod od fary, cesta přes Olomouc a Ostravu do Polska pouze s bezpečnostními a hygienickými přestávkami. Příjezd do Lagiewniků k bazilice Božího milosrdenství a účast na společném programu.

         

           Program pouti:

9.00 hod.

zpěvy, texty, úvahy

10.00 hod.

mše svatá v chrámu Božího milosrdenství (hudební doprovod SBM),

hlavní celebrant Dominik kardinál Duka

12.00–13.30

oběd a prohlídka areálu

13.30–14.30

* koncert SBM (schola brněnské mládeže)

* přednáška – biskup Pavel Posád

* adorace – biskup Jan Vokál

15.00 hod.

modlitba Korunky k Božímu milosrdenství – úvod biskup František Radkovský

15.30 hod.

putování do chrámu svatého Jana Pavla II.

16.00 hod.

ukončení

Příjezd do Kyjova kolem 22. hod.                

                                                          

                                                                                                                      CENA:   990,- Kč

 

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, pojištění léčebných výloh v zahraničí, poutnický balíček v hodnotě 200 Kč (bohoslužebné texty, pamětní list, příspěvek na televizní přenos poutě do vlasti), průvodce.

 

Cena nezahrnuje: doporučené kapesné 70 Zlotých.

Minimální počet 40 osob

Změna programu vyhrazena                                                                                                                                                                                                             „Na cestu s námi vyjdi, Pane..."

Miklas Tour, Mgr. Jindřich Miklas       796 01 Prostějov, Pešinova 21, tel/fax: 582 338 411,

Cestovní kancelář    E-mail: miklastour@miklastour.cz, www.miklastour.cz, mobil: 603 545

Zpět