Plán akcí na říjen a listopad

02.10.2018 07:55

Plán akcí - podzim 2018

Říjen

Dětské mše sv.      Bzenec – páteční mše sv.
                                  Domanín – čtvrteční mše sv.
Večerní adorace    Bzenec – každý čtvrtek od 20:00 do 20:45

7. – 9. října        Duch. obnova pro biřmovance (Boršice u Buchlovic).

14. října         Svátost Biřmování – v 10:00 hod. v Domaníně.

21. – 23. října     „Víkendovka“ křesťanské kapely Adorare (budou doprovázet nedělní mši sv.)

Odpustky pro duše v očistci. Ve dnech od 25. října do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech mimo dušičkový oktáv lze získat odpustky částečné.

Listopad

Hovory o víře    Bzenec – každé úterý po mši sv. na faře (cca.18:45)
                             Domanín – každý čtvrtek po mši sv. na faře (cca.18.45)

2. listopadu        „Dušičková“ pobožnost na hřbitově (po mši sv.)

10. listopadu    Rekolekce s P. Vojtěchem Kodetem – program bude probíhat celý den

24. listopadu        Hody v Těmicích

23. – 25. listopadu? Víkendovka pro děti a mládež v Cholině.

25. listopadu     Slavnost Ježíše Krista Krále

1. prosince        Výroba adventních věnců na faře, v Bzenci i v Domaníně.

Zpět