KONCERT - POPELKA NAZARETSKÁ

08.11.2009 12:39

Dne 22. listopadu 2009 zavítá do naší farnosti scholička z Kostelce, aby nám v 18:00 hodin zapěla Popelku nazaretskou. Přijďte si ji poslechnout do kostela sv. Jana Křtitele ve Bzenci.

Zpět