KONCERT: JANÁČKOVA KVARTETA a ALFRÉDA STREJČKA

01.11.2016 09:42

Farnost Bzenec Vás zve na

KONCERT

JANÁČKOVA KVARTETA

 a ALFRÉDA STREJČKA

v neděli 27. listopadu 2016 v 15:00 hod.

V kostele sv. Jana Křtitele ve Bzenci

 

Program:

 

Antonín Dvořák:                         Cypřiš č. 2 „V tak mnohém srdci mrtvo jest“

Jan Neruda:                                   Láska (část)

Bedřich Smetana:                       I. smyčcový kvartet „Z mého života“ - 3. věta Largo sostenuto

Vítězslav Nezval:                             Na břehu řeky Svratky

Franz Schubert:                          Kvartetní věta c moll, Op. posth.

Karel IV.:                                        Biblická zamyšlení

Antonín Dvořák:                         Cypřiš č. 4 „Ó, naší lásce nekvete“

                                                     O moudrosti Karla IV.

Joachin Turina:                           „Modlitba toreadorova“

Václav Čtvrtek:                              Vánoce v pohádce

Jan Dismas Zelenka:                   Sonata č. V. - Allegro

Fráňa Šrámek:                               Prosinec

Antonín Dvořák:                         Kvartet G dur, op. 106 – 2. věta Adagio ma non

                                                                                                troppo

Josef Václav Sládek:                       Tři králové

Antonín Dvořák:                                   Kvartet F dur, op. 96 "Americký" – 4. věta Finale.

                                                                                                Vivace ma non troppo

 

Vstupné dobrovolné

Zpět