Farní den v Domaníně

02.09.2016 22:07

Římskokatolická farnost Domanín
pořádá dne

28. září 2016


FARNÍ DEN
který se uskuteční u příležitosti svátku sv. Václava v Domaníně.

Program:

10 hod. mše svatá v kostele sv. Václava.
11 hod. krátký koncert scholy Gaudete.

Na faře:

11:30 hod program v prostorách fary a farní zahrady
- ruční přepisování Bible
- hry a tvůrčí činnosti pro děti
- opékání špekáčků, které budou na faře k dispozici

V kostele:

11:30hod výstava liturgických předmětů v kostele
15 hod modlitba Korunky božího milosrdenství

V případě nepříznivého počasí bude program upraven do prostor fary.

Srdečně zvou: otec Waldemar Grieger,
členové farní rady, schola Gaudete a nadšení dobrovolníci.

Zpět