Farní den Domanín

29.08.2017 20:52

Římskokatolická farnost Domanín

pořádá dne

 

10. září 2017

 

FARNÍ DEN

 

Uskuteční se u příležitosti dožínek a poděkování Pánu Bohu za úrodu, nadcházejícího svátku sv. Václava, kterému je zasvěcen kostel a na podporu rozvoje a trvalého posilování integrity farního společenství věřících z Domanína, Těmic a Bzence s následujícím programem:

 • 10:00 mše svatá v kostele sv. Václava, celebruje P. Jiří
 • 11:00 koncert scholy Gaudete

 

Na faře:

 • 11:30 program v prostorách fary a farní zahrady
 • ruční přepisování Bible
 • hry a tvůrčí činnosti pro děti
 • rozvoj neformální vzájemné komunikace s knězem a farníky

 

V kostele:

 • 11:30 výstava liturgických předmětů
 • 15:00 závěrečná modlitba Korunky božího milosrdenství se závěrečným kněžským požehnáním faráře P. Jiřího

 

Občerstvení:

 • farní guláš
 • nealkoholické nápoje, pivo, čaj, káva
 • opékání špekáčků, které budou na faře k dispozici
 • „co dům dal“ a čím by rád přispěl ke křesťanské pohodě

 

 

V případě nepříznivého počasí bude realizace programu přesunuta do prostor fary. Po skončení koncertu scholy Gaudete bude na faře oběd „tradiční farní guláš“ a poté posezení. Prosíme ženy o dobroty z kuchyně - jednohubky, chlebíčky, buchty a jiné pochutiny a muže zase o jejich výborné skvosty ze sklípku - víno, slivovice. Vaše milé příspěvky můžete přinášet na faru od 8:30 v den konání. Pán Bůh zaplať.

 

Pan farář Jiří, členové farní rady, schola Gaudete a nadšení dobrovolníci srdečně zvou celé farní společenství s přáním co největší a skutečné účasti.

Zpět