Boží Tělo 6. 6. 2010

17.05.2010 12:49

6. června slavíme Slavnost Těla a Krve Páně

Oltáře připraví členové SPS Jaroslav, mládež a růžencové společenství.

Zpět