Bohoslužby 14. – 21. 1. 2018

 Bohusložebník pro měsíc LEDEN ke stažení:
podle kostelů
komplet

V tomto týdnu si v církevním kalendáři připomínáme:

Středa: Památka sv. Antonína, opata
Čtvrtek: Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

1.  Od neděle (14.1.2018) do pátku (19.1.2018), zastupuje otce Jiřího ve farnosti P. Antonín Bachan z Hluku (v případě potřeby volejte 608 714 143).

2. V úterý při mši sv. bude společná modlitba nešpor.

3. Ve čtvrtek máme kněžskou schůzi, proto výuka náboženství na ZŠ Domanín pro všechny skupiny nebude.

4. Prosím rodiče, aby povzbudili své děti k účasti na páteční mši sv. pro děti, která bude pokaždé - kromě 1. pátku - v 18:00hod.

5. Příští neděli se koná sbírka pro potřeby farnosti.

6. V pondělí 22. ledna (v Bohoslužebníku je uvedeno chybné datum) bude adorační den farnosti a den modliteb za bohoslovce. Prosím, zapište se vzadu na listinu.

7. Můžete se v sakristii zapisovat na farní výlet (6.5.- 8.5.), o kterém jste se mohli dočíst v lednovém Bohuslužebníku. Dospělí, hradí celkovou částku 2 300Kč a děti do 13 let částku 1 500Kč. (v ceně je zahrnuta doprava + 2. krát ubytováni s polopenzí) Více na plakátku před kostelem a také vzadu kostela.

 

Pořad bohoslužeb

 

2. neděle
 v mezidobí

Domanín
 

8:00

za farní společenství; služba lektora: Zuzana Macháčková, Martin Jaborník.

Bzenec
 
9:30 za † Růženu Váňovu a celou rodinu; služba lektora: Marie Kantoráková, Marta Kazíková.

Pondělí 
   

Úterý

Bzenec

17:00

za živou a † rodinu Doknulilovu a Vratislavskou.
Středa Těmice 8:00 za † manžela, jeho rodiče, sestru a rodiče a Boží pomoc pro nemocnou osobu.

Čtvrtek

Domanín 17:00 (dětská) za † Jana Náplavu, manželku, celou živou a † rodinu.

Pátek

Bzenec

18:00 (dětská)

za † rodinu Ševčíkovu, Vaňkovu, Pondělovu a duše v očistci, na které si nikdo nevzpomene.

Sobota


Bzenec
 
7:00 za † Marii Vozákovou (RS).
3. neděle
 v mezidobí
Domanín

8:00

za farní společenství a všechny dobrodince; služba lektora: Mládež + kandidáti ke sv. biřmování.
Bzenec 9:30 na poděkování za 70 let života s prosbou o dar zdraví, za † rodiče Vaštíkovy a manžele Šobáňovy; služba lektora: rodina Hostýnkova.

Úklid:

Bzenec: Marie Zemánková, manželé Juráskovi

Domanín: Vaštíková, Nováková, Zábranská

Lektoři:

Domanín                Bzenec

 

Úklid kostela:

 Bzenec                      Domanín