Bohoslužby 18. – 25. 2. 2018

 Bohusložebník pro měsíc ÚNOR ke stažení:
podle kostelů
komplet

V tomto týdnu si v církevním kalendáři připomínáme:

Čtvrtek: Svátek Stolce sv. Petra

1. Milí farníci, postní doba nám přináší možnost ztišení se, modlitby, dobrých skutků. Naše farnost vychází vstříc a nabízí "POSTNÍ PUTOVÁNÍ NA GOLGOTU". Po celou postní dobu si můžete v bočním vchodu vyzvednout papír s natištěným křížem a úkolem. Vše potřebné je na papíře uvedeno. Rádi bychom, aby naši farní GOLGOTU zdobilo co nejvíce splněných křížů. Každý týden budou kříže doplňovány o nové úkoly. V tomto prvním postním týdnu vám nabízíme rozhovor s Bohem - tedy úkoly modlitební. Pomozte nám rozzářit Golgotu barevnými kříži a přinést tak Bohu dar z lásky - svůj čas, své modlitby, své úsilí.

2. Na farní radě jsme se dohodli, jak by se mohli zapojit ženy, muži, rodiny, Růžencové společenství, Eucharistická hodina, kandidáti k biřmování a děti k vedení křížových cest. Ku příkladu za muže se toho ujme pan Levandovský, tak se zapíše na listinu, která je vzadu v kostele a osloví další, aby se zapojili s ním. Knížku křížových cest si můžete předem vypůjčit v sakristii. Označte prosím, kterou křížovou cestu budete číst, aby nedošlo k opakování.

3. Dnešní neděli se koná sbírka pro potřeby farnosti. Také můžete ještě přispět pro potřeby komunity Lazaristů v Bratislavě, kde působí P. Pavel Kavec. Košík na tento příspěvek je na stolíku v prostředku kostela.

4. Dnešní neděli v Domaníně v Lidovém domě bude ve 14hod. zasedání Župy orelské.

5. V pátek v Domaníně v 19:30 hod. na faře bude schůzka pro všechny ministranty.

6. Děkuji mužskému sboru pod vedením Jiřího Höhna za moc krásnou „zpěváckou kulisu“ u mši sv. na Popeleční středu.

7. Děkuji otci Pavlovi za to, že přijal pozvání mezi nás a posloužil Božím slovem k zamyšlení do postní doby. Také všem farníkům, kteří jste se zúčastnili postní duchovní obnovy a také těm, kteří nás pozvali k obědu.

 

Pořad bohoslužeb

 

1. neděle
 postní
Domanín 7:30 Pobožnost křížové cesty - vedou muži z farnosti.
8:00 za živou a † rodinu Zabranskou, Adamcovu a Boží pomoc; služba lektora: Monika Trlidová, Marie Klempířová.
Bzenec 9:00 Pobožnost křížové cesty - vedou kandidáti k sv. biřmování.
9:30 za farní společenství a všechny dobrodince; služba lektora: kandidáti k sv. biřmování.
Pondělí      
Úterý Bzenec

17:00

za † Annu Becherovou, manžela, rodiče, sourozence (RS); při mši sv. modlitba nešpor.
Středa Těmice 8:00 za † Vladimíra, všechny † z rodiny, dar zdraví a Boží požehnání pro živé rodiny.

Čtvrtek

Bzenec 8:00 za † Terezii, Antonína Valštynovy a syna (RS).
Domanín 17:30 Pobožnost křížové cesty - vedou ministranti.
18:00 za dar zdraví a Boží pomoc.

Pátek

Bzenec 17:30 Pobožnost křížové cesty – vedou děti.
18:00 za dar obracení pro rodiny.
Sobota Bzenec 8:00 na poděkování P. Bohu a P. Marii Bzenecké za přijatá dobrodiní s prosbou o požehnání do dalších let (RS).
2. neděle
 postní
Domanín 7:30 Pobožnost křížové cesty - vedou rodiny s Domanína.
8:00 na poděkování za dožitých 85 let s prosbou za dar zdraví, † Marii, celou živou a † rodinu; služba lektora: Jana Krsičková, Jiřina Vaštíková.
Bzenec 9:00 Pobožnost křížové cesty - vedou biřmovanci.
9:30 za farní společenství; služba lektora: Heda Mlčúchová, Marie Řeháková.

Úklid:

Bzenec: rodina Němečkova

Domanín:

Lektoři:

 Domanín                 Bzenec

 

Úklid kostela:

 Bzenec                      Domanín 

Pobožnosti Křížových cest ve Bzenci:

16.2. (pátek) - muži
18.2. (1.neděle) - kandidáti k Biřmovaní
23.2. (pátek) - děti
25.2. (2.neděle) - ženy
2.3. (pátek) - členy Eucharistické hodiny
4.3. (3.neděle) - členové Scholy
9.3. (pátek) - Živý růženec
11.3. (4.neděle) - Rodiče
16.3. (pátek) - Děti (křížová cesta ke kapli sv. Floriána)
18.3. (5.neděle) - Lektoři
23.3. (pátek) - Ženy
25.3. (Květná neděle) - Muži
30.3. (Velký pátek) - členové Scholy