Bohoslužby 15. - 22. 7. 2018

 Milí farníci, z důvodu nepřítomnosti otce Martina budou bohoslužby slouženy následovně: pátek + neděle ve Bzenci a čtvrtek a neděle v Domaníně.

 

Církevní kalendář nám v tomto týdnu připomíná:

pondělí: Panna Maria Karmelská

neděle 22.7.: sv. Marie Magdaléna

 

1. otec Martin bude do 3. srpna mimo farnost. Po dobu jeho nepřítomnosti se obracejte na děkana v Kyjově P. Vladimíra Mrázka 731 402 188.

 

 

Pořad bohoslužeb

 

15. neděle v mezidobí Domanín 8:00 za farní společenství; služba lektora: Řihák Jaroslav a Bedrava Martin
Bzenec 9:30 za rodinu Sedlických a Opravilovu; služba lektora: kandidáti k biřmování
       
Úterý
 
     
Středa
 
     
Čtvrtek
 
Domanín 18:00 za zemřelou Jiřinu a dvoje rodiče
Pátek
 
Bzenec 18:00 za zemřelého Votěcha Vaňka, celou rodinu a DO

 
     
16. neděle v mezidobí Domanín
22.7.
8:00 za zemřelého Stanislava Adamce, živou a zemřelou rodinu; služba lektora: Trlidová Monika a Klempířová Marie
Bzenec
22.7.
9:30 za farní společenství; služba lektora: Mlčúchová Heda a Řeháková Marie

 

Úklid:

Bzenec: rodina Němečkova

Domanín:

Lektoři:

 Domanín                 Bzenec

 

Úklid kostela:

 Bzenec                      Domanín 

Dokumenty ke stažení:

Dokumenty převzaty bez redakční úpravy:

Středisko sv. Kryštofa pro krizovou pomoc a poradenství - OLOMOUC
Úmysly Svatého Otce Františka pro rok 2018