Bohoslužby 20. - 27. 5. 2018

 Bohusložebník pro měsíc KVĚTEN ke stažení:
podle kostelů
 komplet 

Církevní kalendář nám v tomto týdnu připomíná:
Ve čtvrtek:  Svátek Ježíše Krista, Nejvyššího a věčného kněze, a den modliteb za církev v Číně
V sobotu: Památka sv. Filipa Neri, kněze

1. Májové pobožnosti ve všední dny (kromě ranních mší a nedělí - zpívané litanie přede mší) budou bývat po mši sv. Program pobožnosti: 1.sloka mariánské písně - krátká četba - 2.sloka mariánské písně - pak se budou číst litanie k P. Marii a na závěr zpěv „Pod ochranu tvou“.

2. Děkuji všem, kteří jste minulou neděli podpořili církevní školy v naší diecézi. Dnešní neděli se koná sbírka na opravy.

3. Zpověď dětí před 1. sv. přijímáním bude v Domaníně ve středu od 18:00 a ve Bzenci v pátek po mši sv. Rodiče a rodina se mohou zpovídat v Domaníně a Bzenci vždy přede mší sv. anebo i v okolních farnostech.

4. V sobotu od 9.00 bude ve Bzenci „generálka“ k 1. sv. přijímání.

5. Ve čtvrtek 30. 5. ve Bzenci a v neděli 3. června v Domaníně – za příznivého počasí – se bude konat průvod ke čtyřem oltářům. Prosím zájemce, kteří by rádi připravili konkrétní oltář, ať se přihlásí v sakristii do 13. května.
A dobrovolníci, kteří by chtěli vypomoct v přípravě oltářů a také muži nebo mládenci k nesení baldachýnu a korouhví, prosím, ať 13. května zůstanou po mši sv. u kostela.

6. Podpora díla stavby kostela v Brně-Lesné, dopis + viz. vývěska před kostelem.

7. Domanín: 18.6. se bude konat pouť na sv. Hostýn s farnosti Domanín a Těmic. Zájemci hlaste se u pí Poštolkové.

 

Pořad bohoslužeb

 

Slavnost Seslání Ducha sv.
(sbírka na opravy)
Těmice 7:45 čtené loretánské litanie;
8:00 za farní společenství.
Bzenec 9:15 zpívané litanie loretánské;
9:30 za 40 let nedožiti syna Jiřího a 90 let nedožiti maminky; služba lektora: Heda Mlčúchová, Marie Řeháková;
17:00 mariánská pobožnost u kaple v Olšovci.
Pondělí    
Úterý Bzenec 18:00 za † Aloise Poláka a živou rodinu.
Středa Těmice 8:00 za † Pavlínu, otce a Boží ochranu pro živou rodinu.

Čtvrtek

Bzenec 8:00 za † sestry sv. Vincence, které působily ve Strážnici, a za † s. Václavu Raškovu.
Domanín (dětská) 18:00 na dobrý úmysl.
Pátek Bzenec
(dětská)
18:00 za † dvoje rodiče, Radka, bratry a DO.
Sobota Bzenec 8:00 na poděkování za dar manželství pro Kateřinu a Miroslava s prosbou o Boží požehnání (SR).
Slavnost Svaté Trojice
a 1. sv. přijímání
Domanín 7:45 zpívané loretánské litanie;
8:00 za † dvoje rodiče, dar zdraví a ochranu Boží pro živou rodinu; služba lektora: Petr Zábranský a Bedřiška Horáková.
Bzenec 10:00 zpívané loretánské litanie;
10:10 za  prvopřijímající děti, jejich rodiny a celé farní společenství;  služba lektora: Rodiče prvopřijímajících dětí.

Úklid:

Bzenec: rodiče prvopřijímajících dětí

Domanín: Pišťková, Pelda, Peldová

Lektoři:

 Domanín                 Bzenec

 

Úklid kostela:

 Bzenec                      Domanín 

Dokumenty ke stažení:

Dokumenty převzaty bez redakční úpravy:

Středisko sv. Kryštofa pro krizovou pomoc a poradenství - OLOMOUC
Úmysly Svatého Otce Františka pro rok 2018