Rekonstrukce kostelů ve Bzenci a v Syrovíně

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska prostřednictvím Finančního mechanismu EHP

    V říjnu 2006 byla podána žádost o grant z Finančních mechanismů EHP/Norsko na projekt "Rekonstrukce kostelů ve Bzenci a v Syrovíně". Žadatelem o grant je Mikroregion Bzenecko (www.bzenecko.cz) a partneři projektu jsou Římskokatolická farnost Bzenec a Římskokatolická farnost Syrovín. Uvedený projekt se skládá ze tří částí:

    - oprava krovu a střešního pláště kostela Sv. Jana Křtitele ve Bzenci,

    - rekonstrukce elektroinstalace kostela Sv. Jana Křtitele ve Bzenci,

    - oprava střechy kostela Obrácení sv. Pavla v Syrovíně

    Projekt odpovídá prioritě 1  - Uchovávání evropského kulturního dědictví a konkrétně zaměření priority 1.4 – Obnova historického a kulturního dědictví v regionech.

    Dopisem Kanceláře finančních mechanismů (Grant Offer Letter) ze dne 3. 10. 2008 bylo oznámeno národním kontaktním místem (Ministerstvo financí ČR, centrum pro zahraniční pomoc) rozhodnutí Výboru finančních mechanismů ze dne 2. 10. 2008 o udělení grantu ve výši 301 787 EUR (max. 85 % oprávněných výdajů) na námi předložený projekt "Rekonstrukce kostelů ve Bzenci a v Syrovíně". Celkové oprávněné výdaje projektu jsou 355 044 EUR s plánovanou dobou realizace 15 měsíců.

    Výběrové řízení na tento projekt provedla společnost RTS, a.s. Brno. Nejvhodnější nabídkou byla nabídka společnosti Dvořan IZOLMONT Bzenec s.r.o., kterou se tak stala dodavatelem projektu.

    Projektantem  dokumentace k projektu pro kostel Sv. Jana Křtitele je společnost OK PYRUS, s.r.o. a  projektu pro kostel Obrácení sv. Pavla v Syrovíně projekční kancelář NEF z Veselí nad Moravou.

    Spolufinancování projektu Rekonstrukce kostelů ve Bzenci a v Syrovíně zajistí Město Bzenec, Římskokatolická farnost Bzenec a Římskokatolická farnost Syrovín.