Bohoslužby 3. – 10. 12. 2017

 Bohusložebník pro měsíc PROSINEC ke stažení:
podle kostelů
komplet

V tomto týdnu si v církevním kalendáři připomínáme:

Středa: Památka sv. Mikuláše, biskupa
Čtvrtek: Památka sv. Ambrože, biskupa
Pátek: Slavnost P. Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu

1. Adventní dobu, která se blíží, máme prožívat s vnitřní usebraností a touhou po Kristu. Připomínám, že Vánoční doba pro nás věřící začíná Štědrým večerem.

2. Děkuji všem, kteří jste přispěli do pokladničky pro Biblické dílo.

3. Přijímám úmysly na mše sv. na měsíce leden, únor a březen. Úmysly si prosím napište doma na kartičku nebo je můžete poslat i e-mailem. Volné terminy jsou na webu nebo ve vývěsce.

4. V úterý budou první roráty. Zvu všechny děti spolu s jejich sourozenci, rodiči či prarodiči. Po mši bude pro děti společná snídaně na faře. Jestli by někdo chtěl pomoci s přípravou snídaní, ať se spojí s pí Kindlovou. Děti na snídani dostanou konstrukci jesliček. Na dalších rorátech budou získávat postavičky, kterými postupně zaplní celý prostor jesliček.

5. Domanín - ve čtvrtek:
- vyučování náboženství pro 3. třídu v měsíci prosinci bude začínat v 15:00.
- i když je večerní mše sv. ze slavnosti, budou první roráty. Po mši bude pro děti společná adventní večeře na faře. Jestli by někdo chtěl pomoci s přípravou, ať se spojí s pí Horníkovou.

6. V pátek od 8:30 budu navštěvovat nemocné nejprve ve Bzenci, pak v Těmicích a nakonec v Domaníně. Nahlaste je v sakristii nebo e-mailem.

7. Příští neděli, jak ve Bzenci, tak i v Domaníně se po mši sv. koná Misijní jarmark. A odpoledne v 16 hod. vás zve schola Gaudete do Domanína k poslechu „Popelky Nazaretské“ od Václava Renče.

8. Pozvání otce arcibiskupa: Devět prvních sobot před obnovením zasvěcení národa Panně Marii.

 

Pořad bohoslužeb

 

1. neděle adventní
(žehnání věnců)

Domanín

8:00

za dar zdraví a Boží ochranu pro celou rodinu; služba lektora: Petr Zábranský, Bedřiška Horáková.

Bzenec

9:30 za † rodiče: Antonína a Kristinu, Jana a Jarmilu; služba lektora: Oldříška Kytková, Lenka Poláčková; při mši sv. se čte pastýřský list od naších biskupů; Při mši sv. křest Robina Františka Hartmanna z Petrova.

Pondělí

 

 

 

Úterý

Bzenec (rorátní) 6:45 za † Karla, Michala, Jana, Štefanii, Josefinu, Elenu, Milana a Annu.

Bzenec

17:00

za dar zdraví, Boží pomoc a ochranu P. Marie pro přátele a dobrodince.
Středa Těmice 8:00 za dar zdraví a Boží požehnání.
     

Čtvrtek

Bzenec

8:00

za důvěru v Boží milosrdenství.

Domanín vigilie (rorátní) 17:00 za dar víry a dary Ducha sv. pro děti; služba lektora: Jaromír Čech, Ivana Brhelová

1. Pátek

     
Bzenec

17:00

za † Ludmilu Žákovu a rodiče; služba lektora: manželé Tuzí.

1. Sobota

Bzenec

8:00 za † Květoslavu Rychmachovu.
     


2. neděle adventní

Domanín

8:00

za † Josefa Píštka a dvoje rodiče; služba lektora: Rostislav Vanda, Magda Poštolková.

Bzenec

9:30 za † Josefa Mikla, živou a † rodinu; služba lektora: Rodina Boráňova.

Úklid:

Bzenec: rodina Hájkova

Domanín:

Lektoři:

Domanín                Bzenec

 

Úklid kostela:

 Bzenec                      Domanín